Home

Klik op de afbeelding of klik HIER om de livestream te volgen.

Je kan deze achteraf ook opnieuw bekijken. 

Want God had de wereld zo lief,

dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
zodat iedereen die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

 ----------

Maar God bewijst ons zijn liefde,

doordat Christus voor ons gestorven is

toen wij nog zondaars waren

Romeinen 5:8

---------- 

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door Hem zouden leven.
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,
maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden
om verzoening te brengen voor onze zonden.

1 Johannes 4:9-10

 

Wil je meer weten hierover? Neem dan gerust contact op via het contactformulier en dan hoor je snel iets van ons.


“De Bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan de NBV21

© Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021”

Samenkomsten

Zondag

We komen wekelijks samen op zondag om 10u00 voor onze eredienst.

Dinsdag

Op dinsdag hebben we iedere 2-weken een bijbelstudie. We krijgen dan onderwijs vanuit de Bijbel en we denken samen na over hetgeen we gehoord en geleerd hebben.


Eén dinsdag per maand is het huiskring waar we in kleinere groepen bij elkaar thuis samenkomen. Ook hier lezen we in de Bijbel en krijgen we onderwijs in een familiale en huiselijke sfeer.


De andere dinsdag is er afwisselend of een vergaderavond waar we nadenken over de werking van de kerk, nieuwe ideeën bespreken en afspraken makenof een gezellige avond waar we ontspannende activiteit doen.


Donderdag

Iedere eerste en derde donderdag van de maand hebben we een bidstonde waar we samen bidden.

Er wordt gebeden voor de zieken in onze kerk. We danken God voor wie Hij is, voor wat Hij ons geeft en hoe Hij ons zegent.

Contacteer ons

 
 
 
 

 

Guldensporenlaan 24b, 3530 Houthalen